Ваннаставно особље

 

 • Мргић Марија, директор школе
 • Перишкић Снежана, секретар школе
 • Стаматовић Снежана, педагог
 • Ћурчић Бранко, школски библиотекар
 • Громовић Јелица, помоћни радник
 • Јагер Адам, домар-ложач
 • Петровић Иван, педагошки асистент
 • Јерковић Адам, домар школе
 • Антунић Аница, руководилац рачуноводства
 • Винков Катица, сервирка у школској кухињи
 • Ђипанов Јелена, спремачица
 • Андрашев Маргита, спремачица
 • Стојисављевић Драгица, спремачица
 • Форгић Наташа, спремачица