Јавне набавке

2023.

План Јавних набавки за 2023. годину

Извештај о јавним набавкама за 2022. годину

2022.

План Јавних набавки за 2022. годину

2021.

Верзија 2 Плана Јавних набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује

План Јавних набавки за 2021. годину.

2020.

Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује

План јавних набавки за 2020. годину.

Позив за подношење понуде  ЈНМВ 01-2020 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Конкурсна документација      ЈНМВ 01-2020 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о додели уговора       ЈНМВ 01-2020 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-2020 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

 

2019.

План јавних набавки за 2019. годину.

Позив за подношење понуде  ЈНМВ 01-2019 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Конкурсна документација      ЈНМВ 01-2019 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о додели уговора       ЈНМВ 01-2019 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-2019 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Позив за подношење понуде  ЈНМВ 02-2019 - ђачка кухиња

Конкурсна документација      ЈНМВ 02-2019 - ђачка кухиња

Одлука о додели уговора       ЈНМВ 02-2019 - ђачка кухиња

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02-2019 - ђачка кухиња

2018.

План јавних набавки за 2018. годину.

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

Позив за подношење понуде ЈНМВ 01-2018 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Конкурсна документација     ЈНМВ 01-2018 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 01-2018 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о измени уговора     ЈНМВ 01-2018 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране (поновљени поступак за партију 4.)

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране (поновљени поступак за партију 4.)

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 02-2018 - намирнице за припремање хране (поновљени поступак за партију 4.)

Позив за подношење понуде ЈНМВ 03-2018 - радови на реконструкцији фасаде

Конкурсна документација     ЈНМВ 03-2018 - радови на реконструкцији фасаде

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 03-2018 - радови на реконструкцији фасаде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМБ 03-2018 - падови на реконструкцији фасаде

2017.

План јавних набавки за 2017. годину.

Позив за подношење понуде ЈНМВ 01-2017 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Конкурсна документација     ЈНМВ 01-2017 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 01-2017 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Уговор ЈНМВ 01-2017

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02-2017 - намирнице за припремање хране

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2017 - намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 02-2017 - намирнице за припремање хране

Уговор ЈНМВ 02-2017

2016.

План јавних набавки за 2016 годину.

Позив за подношење понуде ЈНМВ 01-2016 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Конкурсна документација     ЈНМВ 01-2016 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 01-2016 - гасно уље екстра лако Евро ЕЛ

Уговор ЈНМВ 01-2016

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02-2016 - намирнице за припремање хране

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2016 - намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора     ЈНМВ 02-2016 - намирнице за припремање хране

Уговор ЈНМВ 02-2016

2015.

Конкурсна документација     ЈНМВ 01-2015 - гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2015 - Кухиња

2014.

Позив за подношење понуде ЈНМВ 01-2014 - лож уље

Конкурсна документација     ЈНМВ 01-2014 - лож уље

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02-2014 - кухиња

Конкурсна документација     ЈНМВ 02-2014 - кухиња