Школски тимови

 

ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ:

 

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

1.     Марија Мргић - координатор

2.      Снежана Стаматовић

3.      Иванка Кустурин

4.      Ирис Стојшић Одри Валихора

5.      Љиља Пашић

 

 ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

1.      Марија Мргић

2.     Лидија Маринковић - координатор

3.      Невена Штрангар

4.      Снежана Стаматовић

 

 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

1.      Марија Мргић

2.     Снежана Стаматовић - координатор

3.      Иван Петровић

4.      Иванка Кустурин

5.      Адам Јерковић

6.      Дамир Шимунов

7.      Ивана Ковач

8.      Снежана Перишкић

9.      Представник  Ученичког парламента

10.   Представник Савета родитеља

11.  Представник  Школског одбора

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ ШКОЛЕ:

1.      Марија Мргић

2.     Снежана Стаматовић - координатор

3.      Ивана Војновић

4.      Мирјана Балаж

5.      Бранко Ћурчић

6.      Иван Петровић

 

Правилници: