Наставници

  Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19 


  Поштовани наставници, ОВДЕ можете преузети званично обавештење Владе Републике Србије, везано

  за вакцинацију против COVID-19 

  У наставку се налази линк ка порталу за попуњавање упитника свих заинтересованих за имунизацију:

  https://imunizacija.euprava.gov.rs 
 

 • • Ковач Татјана, наставник у продуженом боравку
 • • Балаж Мирјана, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у I разр.
 • • Шифлиш Невенка, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IIа разр.
 • • Брдар Елена, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IIб разр.
 • • Пашић Љиља, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IIIа разр.
 • • Галовић Драгана, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IIIб разр.
 • • Кустурин Иванка, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IVа разр.
 • • Маринковић Лидија, проф. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у IVб разр
 • • Ђорђевић-Јоцић Соња, проф. СРПСКОГ ЈЕЗИКА; одељењски старешина у 7.а одељ.
 • • Ћурчић Бранко, одељ. старешина у 6.а одељењу
 • • Жигић Анђела, проф. СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • • Ковач Ивана, проф. ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
 • • Туцаков Сандра, проф. ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА; одељењски старешина у 8.а одељењу
 • • Ђурђица Мркаило Балгави, проф. ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
 • • Марио Андрековић, проф. МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
 • • Шарић Сања, проф. ИСТОРИЈЕ
 • • Јанковић Ивана, проф. ГЕОГРАФИЈЕ
 • • Плавшић Срђан, проф. ФИЗИКЕ
 • • Штрангар Невенка, наст. МАТЕМАТИКЕ; одељењски старешина у 8.б одељењу
 • • Стојшић Одри Ирис, проф. ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ; одељењски стареш. у 6.б
 • • Игор Репар, проф. БИОЛОГИЈЕ и ХЕМИЈЕ; одељењски старешина у 5.а одељењу
 • • Шимунов Дамир, проф. ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВ. ВАСП.; одељ. стареш. у 7.б
 • • Перишкић Наташа, проф. ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • • Чонка Дајана, наст. НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
 • • Лалић Милица, наст. НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
 • • Стојановић Зоран, проф. ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
 • • Сентђерђи Стефан, вероучитељ (ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНА)
 • • Перишкић Стипан, вероучитељ (ВЕРСКА НАСТАВА - КАТОЛИЧКА)