Ученици

РАСПОРЕД ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ

I-IV 

ОВДЕ

V-VII

ОВДЕ

 

**********************************************************************************************
РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПОНЕДЕЉАК И СРЕДА - од 8 до 14 часова

**********************************************************************************************

УЧЕНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Екскурзије у школ. 2018/2019. години ће се изводити за ученике од првог до седмог разреда, по принципу концент. кругова, ако за то буду постојали реални законски, материјални-финансијски и други услови.
Детаљне планове и програме екскурзија и излета израдиће стручне комисије, у складу са стручним упутством о организовању екскурзија за ученике основних школа, објављеним у „Просветном гласнику РС" бр. 7/2010. Ти планови и програми се прилажу Годишњем плану рада школе и чине његов саставни део.
У доњој табели дајемо оквирни план екскурзија за поједине разреде. Извођење екскурзија зависиће од цена аранжмана и од финансијских могућности ученика, односно родитеља, као и од прилагодљивости туристичких агенција програмима које су осмислила стручна већа школе. За ученике који остану у школи, организоваће се излет у околину села или активност у школи, у зависности од временских услова.