Ученици

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА,

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 1.а   (важи од 1.9. 2020.)

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК

 

СРЕДА

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

 

1.

7:30-8:00h

Српски језик

7:30-8:00h

Математика

7:30-8:00h

Српски језик

7:30-8:00h

Математика

7:30-8:00h

Српски језик

 

2.

8:05-8:35h

Математика

8:05-8:35h

Српски језик

8:05-8:35h

Математика

8:05-8:35h

Српски језик

8:05-8:35h

Математика

 

3.

8:45-9:15h

Свет око нас

8:45-9:15h

Музичка култура

8:45-9:15h

Свет око нас

8:45-9:15h

Ликовна култура

8:45-9:15h

Дигитални свет

 

4.

9:20-9:50h

Енглески језик

9:20-9:50h

Физичко васпитање

9:20-9:50h

Енглески језик

9:20-9:50h

Физичко васпитање

9:20-9:50h

Физичко васпитање

5.

Хрватски језик са ел. на. културе

(настава на даљину)

Католички вјеронаук

(настава на даљину)

Грађанско васпитање

ЧОС (настава на даљину)

Допунска настава

(настава на даљину)

Распоред часова од 7.9.2020.  1.б Драгана Галовић:

Дани у недељи:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3.

Енглески језик

Свет око нас

Енглески језик

Свет око нас

Дигитални свет

4.

ЧОС

Музичка култура

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Katolički vjeronauk *

Hrvatski jezik sa elementima nac.kul.*

Грађанско васпитање *

 

Допунска настава*

 

 

*- часови који поред свог имена имају звездицу реализују се online.

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА    2.а  - ПРЕ ПОДНЕ

УЧИТЕЉИЦА:ИВАНКА КУСТУРИН

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

ЈЕЗИК

2.

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ

 ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

3.

 

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО И

ЗДРАВСТВЕНО

ВАСПИТАЊЕ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

4.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

СВЕТ ОКО НАС

 

     ЧОС

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

5.

КАТОЛИЧКИ

ВЈЕРОНАУК

ОНЛАЈН

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ОНЛАЈН

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ОНЛАЈН

ДОПУНСКА НАСТАВА

ОНЛАЈН

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОНЛАЈН

6.

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ОНЛАЈН

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 2.б

 

 

 

Понедељак

 

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

 

1.

Хрватски језик

Енглески језик

Енглески језик

Хрватски језик

Хрватски језик

 

2.

Математика

Хрватски језик

Хрватски језик

Математика

Математика

 

3.

Свијет око нас

Математика

Математика

Тјелесни и здравствени одгој

Сат разредника

 

4.

Српски као нематерњи језик

Српски као нематерњи језик

Свијет око нас

Ликовна култура

Тјелесни и здравствени одгој

 

5.

Тјелесни и здравствени одгој

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Глазбена култура

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Пројектна настава

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Ликовна култура

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Допунска настава

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

 

6.

Католички вјеронаук

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

 

 

 

 

Учитељица: Лидија Маринковић

 

3. разред, РАСПОРЕД ЧАСОВА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

2.Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

3.Природа и друштво

 

Енглески језик

 

Енглески језик

 

Музичка култура

 

Физичко васп.

 

4. Физичко васп.

 

Физичко васп.

 

Природа и друштво

 

Чос

 

Ликовна култура

 

5.Верска настава

Пројектна настава

Допунска

Хрватски језик са ел. нац, кул.

Ликовна култура

Напомена: Наставни предмети који су у распореду 5. часови (Пројектна настава, Хрватски језик са елементима националне културе, Ликовна култура  - 1 час,Верска настава, допунска из математике и српског језика) биће реализовани онлајн.

 

Распоред часова 4.а

Од 10,15 до 12,35

час

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

 Енглески ј.

Енглески ј.

Математика

Математика

3.

Физичко в.

Математика

Математика

Физичко в.

Физичко в.

4.

Ликовна к.

Природа и друштво

Ликовна к.

Природа и друштво

Музичка к.

На даљину

 

Чувари природе

ЧОС

Католички в.

Додатна н.

 

 

Математичарење

 

Допунска н.

 

Распоред часова 4.b

Од 7:30 до 9:55

час

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Хрватски језик

Хрватски језик

Хрватски језик

Хрватски језик

Хрватски језик

2.

Математика

 Математика

Ликовна култура

Математика

Математика

3.

Физичко в.

Природа и друштво

Математика

Физичко в.

Српски као нематерњи

4.

Ликовна к.

Енглески језик

Енглески језик

Природа и друштво

Музичка к.

На даљину

 

Чувари природе

ЧОС

Католички в.

Додатна н.

 

 

Физичко васпитање

 

Допунска н.

 

НАПОМЕНА: Наставни предмети у свим одељењима од 1. до 4. разреда који нису у распореду часова (Пројектна настава, Хрватски језик са елементима националне културе, Ликовна култура - 1 час, Физчко васпитање – 1 час у 4.б, Верска настава, Грађанско васпитање, Српски као нематерњи језик у 2.б и 4.б – 1 час, допунска настава из српског језика и математике) реализују се онлајн.


ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА,

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

5.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

математика

немачки језик

биологија

математика

физичко и здрав.в.

2.

математика

историја

српски језик

српски језик

географија

3.

српски језик

српски језик

математика

српски језик

информатика

4.

биологија

техника и технол.

музичка култура

ликовна култура

енглески језик

5.

музичка култура

техника и технол.

физичко и здрав.в.

немачки језик

енглески језик

онлајн

 

 

ликовна култура

 

физичко и здрав.в.

 

5.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

математика

српски језик

српски језик

енглески језик

математика

2.

српски језик

српски језик

биологија

физичко и здрав.в.

информатика

3.

техника и технол.

историја

математика

немачки језик

ликовна култура

4.

техника и технол.

српски језик

географија

енглески језик

ликовна култура

5.

физичко и здрав.в.

немачки ј.

биологија

физичко и здрав.в.

математика

онлајн

 

 

музичка култура

 

 

 

6.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

српски језик

историја

српски језик

физичо и здрав.в.

географија

2

математика

техника и технол.

српски језик

енглески језик

математика

3

биологија

немачки језик

географија

историја

математика

4

енглески језик

физика

математика

немачки језик

информатика

5

биологија

физика

музичка култура

ликовна култура

физичко и здрав.в.

онлајн

техника и технол.

српски језик

физичо и здрав.в.

 

ЧОС

 

6.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

српски језик

физичо и здрав.в.

физичко и здрав.в.

историја

информатика

2.

биологија

немачки ј.

географија

историја

ликовна култура

3.

математика

физика

српски језик

енглески језик

географија

4.

математика

немачки ј.

биологија

српски језик

математика

5.

енглески језик

српски језик

математика

техника и технол.

музичка култура

онлајн

физичо и здрав.в.

физика

 

техника и технол.

ЧОС

 

7.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

хемија

физичко и здрав.в.

српски језик

ликовна култура

информатика

1.

историја

математика

математика

биологија

физичко и здрав.в.

2.

математика

хемија

географија

биологија

енглески језик

3.

енглески језик

српски језик

историја

математика

физика

4.

географија

немачки језик

ТиТ

немачки језик

српски језик

5.

музичка култ.

хемија

ТиТ

српски језик

физика

 

8.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

музичка култура

 

физичко и здрав.васпитање

техника и технологија

ликовна култура

1.

математика

немачки језик

хемија

математика

енглески језик

2.

енглески језик

физика

историја

немачки језик

биологија

3.

историја

биологија

математика

српски језик

српски језик

4.

физичко и здрав.в.

српски језик

географија

српски језик

физика

5.

географија

физичко и здрав.васпитање

математика

техника и технологија

хемија

онлајн

 

 

 

 

информатика

 

8.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

физичко и здрав.в.

српски језик

музичка култура

техника и технол.

хемија

1

енглески језик

српски језик

историја

немачки језик

физика

2

историја

математика

математика

математика

српски језик

3

географија

немачки језик

географија

биологија

хемија

4

енглески језик

физика

физичко и здрав.в.

техника и технол.

биологија

5

математика

српски језик

физичко и здрав.в.

ликовна култура

српски језик

онлајн

 

 

 

 

информатика