Библиотека

UDŽBENICI U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

1.razred:

 

#1 | 16373 | Reč po reč, Srpski jezik, Čitanka | Novi Logos

#2 | 16370 | Srpski jezik, Bukvar sa slovaricom | Novi Logos

#3 | 16371 | Srpski jezik, NL uz Bukvar | Novi Logos

#4 | 16375 | Iz 4 dela, Matematika, Udžbenik | Novi Logos

#5 | 16377 | Svet oko nas, Udžbenik | Novi Logos

#6 | 16378 | Svet oko nas, Radna Sveska | Novi Logos

#7 | 16379 | Muzička kultura, Udžbenik | Novi Logos

#8 | 16380 | Likovna kultura, Udžbenik | Novi Logos

#9 | 7625 | Happy hause 1 sa elektr.dod, Engleski j., Udzb... | The eng...

 

2. razred:

 

#1 | 20416 | Uz reči rastemo, Srpski jezik, Čitanka | Novi Logos

#2 | 20417 | Dar reči, Srpski jezik, Gramatika | Novi Logos

#3 | 20419 | Latinica, Srpski jezik, Radni udzb. | Novi Logos

#4 | 20418 | Srpski jezik, Radna Sveska | Novi Logos

#5 | 20420 | Matematika, Udzbenici | Novi Logos

#6 | 20422 | Svet oko nas, Udzbenik | Novi Logos

#7 | 20423 | Svet oko nas, Radna sveska | Novi Logos

#8 | 20424 | Muzička kultura, Udzbenik | Novi Logos

#9 | 7629 | Happy hause 2 CB/AB, Engleski j., Udzbenik | The eng...

 

3. razred:

 

#1 | 16391 | U svetu reči, Srpski jezik, Čitanka | Novi Logos

#2 | 16392 | Dar reči, Srpski jezik, Gramatika | Novi Logos

#3 | 16393 | Srpski jezik, Radna sveska | Novi Logos

#4 | 16394 | Matematika, Udzbenik | Novi Logos

#5 | 16396 | Priroda i drustvo, Udzbenik | Novi Logos

#6 | 16397 | Priroda i drustvo, Radni list | Novi Logos

#7 | 21175 | Muzicka kultura, Udzbenik | Novi Logos

#8 | 7632 | Happy street 1 CB, Engleski j., Udzbenik | The eng...

#9 | 7633 | Happy street 1 AB, Engleski j., Radna Sveska | The eng...

 

4. razred:

 

#1 | 65045 | Reci carobnice, Srpski jezik, Citanka | Klett

#2 | 15671 | O jeziku, Srpski jezik, Gramatika | Klett

#3 | 16474 | Masa i Rasa 4, Matematika, Radna sveska | Klett

#4 | 16475 | Masa i Rasa 4, Priroda i drustvo, Udzbenik | Klett

#5 | 16476 | Masa i Rasa 4, Priroda i drustvo, Radna sveska | Klett

#6 | 15676 | Carobni svet muzike 4, Muzicka kultura, Udzbenik | Klett

#7 | 16477 | Svet u mojim rukama 4, Likovna kultura, Udzbenik | Klett | 690,00

#8 | 17827 | Project 1 Fourth, Engleski j., Udzbenik | The eng... | 825,00

#9 | 17828 | Project 1 Fourth, Engleski j., Radni list | The eng... | 561,00

 

5. razred:

1 | 14115 | Raskovnik, Srpski jezik, Čitanka | Klett

#2 | 12655 | Srpski jezik, Gramatika | Klett

#3 | 14116 | Srpski jezik, Radna sveska | Klett

#4 | 16544 | Matematika, Udzbenik | Klett

#5 | 12687 | Matematika, Zbirka | Klett

#6 | 15232 | Geografija, Udzbenik | Klett

#7 | 12769 | Muzicka kultura, Udzbenik | Klett

#8 | 19794 | Tehnika i tehnologija, Udzbenik | Klett

#9 | 19795 | Tehnika i tehnologija, Materijal | Klett

#10 | 13032 | Istorija, Udzbenik | Novi Logos

#11 | 14035 | Biologija, Udzbenik | Bigz

#12 | 19805 | Informatika i racunarstvo, Udzbenik | Bigz

#13 | 19827 | Project 2 serb ed, Engleski j., Udzbenik | The eng...

#14 | 19828 | Project 2 serb ed, Engleski j., Radna Sveska | The eng...

#15 | 14113 | Prima plus A 1.1 prva god uéenja, Nemacki j., U... | Data St...

#16 | 14114 | Prima plus A 1.1 prva god uéenja, Nemacki j., R... | Data St...

 

6. razred:

 

#1 | 20479 | Izvor, Srpski jezik, Čitanka | Klett

#2 | 20480 | Srpski jezik, Gramatika | Klett

#3 | 20481 | Srpski jezik, Radna Sveska | Klett

#4 | 20503 | Matematika, Udzbenik | Klett

#5 | 20504 | Matematika, Zbirka | Klett

#6 | 20507 | Geografija, Udzbenik | Klett

#7 | 20509 | Muzicka kultura, Udzbenik | Klett

#8 | 20513 | Tehnika i tehnologija, Udzbenik | Klett

#9 | 20514 | Tehnika i tehnologija, Materijal | Klett

#10 | 20445 | Istorija, Udzbenik | Novi Logos

#11 | 20439 | Fizika, Udzbenik | Novi Logos

#12 | 20440 | Fizika, Zbirka | Novi Logos

#13 | 6307 | Biologija, Udzbenik | Bigz

#14 | 9555 | Informatika i racunarstvo, Udzbenik | Bigz

#15 | 7666 | Project 3 Serbian Edit, Engleski j., Udzbenik | The eng...

#16 | 7667 | Project 3 Serbian Edit, Engleski j., Radna Sveska | The eng...

#17 | 14143 | Prima Plus A1.2 druga god ucenja, Nemacki j., U... | Data St...

#18 | 14144 | Prima Plus A1.2 druga god ucenja, Nemacki j., R... | Data St...

 

7. razred:

 

#1 | 14220 | Pletisanka, Srpski jezik, Čitanka | Klett

#2 | 12673 | Srpski jezik, Gramatika | Klett

#3 | 14221 | Srpski jezik, Radna sveska | Klett

#4 | 12703 | Matematika, Udzbenik | Klett

#5 | 12705 | Matematika, Zbirka | Klett

#6 | 12775 | Muzicka kultura, Udzbenik | Klett

#7 | 21209 | Geografija, Udzbenik | Data St...

#8 | 20768 | Prima Plus A2.1 sesta god ucenja, Nemacki j., U... | Data St...

#9 | 20769 | Prima Plus A2.1 sesta god ucenja, Nemacki j., U... | Data St...

#10 | 13034 | Istorija, Udzbenik | Novi Logos

#11 | 7598 | Hemija, Laboratorijske vezbe | Novi Logos

#12 | 7596 | Fizika, Udzbenik sa zbirk. | Novi Logos

#13 | 15248 | Fizika, Zbirka | Novi Logos

#14 | 21175 | Muzicka kultura, Udzbenik | Novi Logos

#15 | 13044 | Tehnika i tehnologija, Udzbenik | Novi Logos

#16 | 13045 | Tehnika i tehnologija, Zbirka materijala | Novi Logos

#17 | 7568 | Biologija, Udzbenik | Bigz | 890,00

#18 | 7579 | Informatika i racunarstvo, Udzbenik | Bigz

#19 | 17833 | Project 4 Fourth, Engleski j., Udzbenik | The eng...

#20 | 17834 | Project 4 Fourth, Engleski j., Radni list | The eng...

 

8. razred:

 

#1 | 518010 | Srpski jezik, Čitanka | Zavod

#2 | 518011 | Srpski jezik i jezicka kultura, Srpski jezik, G... | Zavod

#3 | 518012 | Srpski jezik, Radni list | Zavod

#4 | 518330 | Biologija, Udzbenik | Zavod

#5 | 12703 | Matematika, Udzbenik | Klett

#6 | 12705 | Matematika, Zbirka | Klett

#7 | 16549 | Geografija, Udzbenik | Klett

#8 | 16550 | Geografija, Radna Sveska | Klett

#9 | 12727 | Istorija, Udzbenik | Klett

#10 | 15255 | Istorija, Radna Sveska | Klett

#11 | 12749 | Wir 4, Nemacki j., Udzbenik | Klett

#12 | 12751 | Wir 4, Nemacki j., Radna Sveska | Klett

#13 | 7607 | Hemija, Udzbenik | Novi Logos

#14 | 7608 | Hemija, Radna Sveska | Novi Logos

#15 | 7609 | Hemija, Zbirka | Novi Logos

#16 | 7606 | Fizika, Udzbenik sa zbirk. | Novi Logos

#17 | 7796 | Tehnicko i inf.obraz, Udzbenik | Mig Dakta

#18 | 3622 | Tehnicko i inf.obraz, Radna Sveska | Mig Dakta

#19 | 17822 | Tehnicko i inf.obraz, Materijal | Mig Dakta

#20 | 13010 | Muzicka kultura, Udzbenik | Bigz

#21 | 17835 | Projekt 5 Fourth, Engleski j., Udzbenik | The eng...

#22 | 17836 | Project 5 Fourth, Engleski j., Radni list | The eng...