Информатор о раду

Информатор о раду је докумет у коме се налазе опште информације значајне за јавност рада Oсновне школе "22. октобар" Бачки Моноштор, као и подаци о организационом функционисању рада школе, стручним органима, тимовима, већима, педагошком колегијуму, такође садржи и списак прописа и других правних аката који се најчешће примењују у раду школе.

У информатору се могу пронаћи информације везане за упис ученика у школу, оцењивање ученика, права и обавезе ученика, одговорност ученика...

Инфораматор о раду Oсновне школе „22. октобар" у Бачком Моноштору је доступан и може се преузети притиском тастера миша на дугме испод.

ИНФОРМАТОР О РАДУ можете преузети овде