Препоруке за школе и критеријуми за поступање

Документе можете преузети кликом на следеће линкове:

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама

Препоруке школама за поступање у случају појаве COVID19 код ученика или запослених