Распоред писаних провера

 

Одељење: 5.а      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Историја контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Немачки језик контролни задатак 6. 10. 2020. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 10. 2020. 2/10
Биологија контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 27. 10. 2020. 5/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Биологија контролни задатак 9. 11. 2020. 2/11
Немачки језик контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Енглески језик писмени задатак 20. 11. 2020. 3/11
Историја контролни задатак 24. 11. 2020. 4/11
Српски језик и књижевност контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Математика писмени задатак 1. 12. 2020. 1/12
Биологија контролни задатак 7. 12. 2020. 2/12
Немачки језик контролни задатак 10. 12. 2020. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2020. 3/12

Одељење: 5.б      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Историја контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 10. 2020. 2/10
Немачки језик контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Математика контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Биологија контролни задатак 14. 10. 2020. 3/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2020. 4/10
Математика писмени задатак 23. 10. 2020. 4/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 27. 10. 2020. 5/10
Немачки језик контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Биологија контролни задатак 11. 11. 2020. 2/11
Историја контролни задатак 17. 11. 2020. 3/11
Српски језик и књижевност контролни задатак 24. 11. 2020. 4/11
Енглески језик писмени задатак 3. 12. 2020. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2020. 2/12
Немачки језик контролни задатак 10. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 14. 12. 2020. 3/12
Биологија контролни задатак 16. 12. 2020. 3/12

Одељење: 6.а      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Историја контролни задатак 29. 9. 2020. 5/09
Немачки језик контролни задатак 6. 10. 2020. 2/10
Биологија контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 16. 10. 2020. 3/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2020. 4/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2020. 5/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Биологија контролни задатак 2. 11. 2020. 1/11
Немачки језик контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Географија контролни задатак 13. 11. 2020. 2/11
Историја контролни задатак 25. 11. 2020. 4/11
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2020. 5/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 12. 2020. 1/12
Немачки језик писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 11. 12. 2020. 2/12
Биологија контролни задатак 14. 12. 2020. 3/12
Физика контролни задатак 16. 12. 2020. 3/12


Одељење: 6.б

     
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Биологија контролни задатак 30. 9. 2020. 5/09
Немачки језик контролни задатак 6. 10. 2020. 2/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Историја контролни задатак 15. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 16. 10. 2020. 3/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 21. 10. 2020. 4/10
Енглески језик контролни задатак 22. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Немачки језик контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Географија контролни задатак 13. 11. 2020. 2/11
Биологија контролни задатак 16. 11. 2020. 3/11
Физика контролни задатак 25. 11. 2020. 4/11
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2020. 5/11
Историја контролни задатак 4. 12. 2020. 1/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2020. 2/12
Немачки језик писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 14. 12. 2020. 3/12
Биологија контролни задатак 16. 12. 2020. 3/12

 

Одељење: 7.а      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Биологија контролни задатак 1. 10. 2020. 1/10
Немачки језик контролни задатак 6. 10. 2020. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 10. 2020. 3/10
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 19. 10. 2020. 4/10
Хемија контролни задатак 20. 10. 2020. 4/10
Хемија контролни задатак 3. 11. 2020. 1/11
Биологија контролни задатак 5. 11. 2020. 1/11
Физика контролни задатак 9. 11. 2020. 2/11
Немачки језик контролни задатак 12. 11. 2020. 2/11
Историја контролни задатак 18. 11. 2020. 3/11
Енглески језик писмени задатак 20. 11. 2020. 3/11
Географија контролни задатак 23. 11. 2020. 4/11
Биологија контролни задатак 26. 11. 2020. 4/11
Хемија контролни задатак 1. 12. 2020. 1/12
Немачки језик писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 14. 12. 2020. 3/12
Физика контролни задатак 16. 12. 2020. 3/12

Одељење: 8.а      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Хемија контролни задатак 1. 10. 2020. 1/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 10. 2020. 1/10
Физика контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Немачки језик контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Биологија контролни задатак 13. 10. 2020. 3/10
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 19. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Биологија контролни задатак 10. 11. 2020. 2/11
Хемија контролни задатак 11. 11. 2020. 2/11
Енглески језик писмени задатак 16. 11. 2020. 3/11
Немачки језик контролни задатак 19. 11. 2020. 3/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 12. 2020. 1/12
Немачки језик писмени задатак 3. 12. 2020. 1/12
Географија контролни задатак 9. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Историја контролни задатак 14. 12. 2020. 3/12
Биологија контролни задатак 15. 12. 2020. 3/12

 

Одељење: 8.б      
Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Хемија контролни задатак 1. 10. 2020. 1/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 10. 2020. 1/10
Физика контролни задатак 7. 10. 2020. 2/10
Немачки језик контролни задатак 8. 10. 2020. 2/10
Енглески језик контролни задатак 12. 10. 2020. 3/10
Биологија контролни задатак 15. 10. 2020. 3/10
Математика писмени задатак 19. 10. 2020. 4/10
Физика контролни задатак 28. 10. 2020. 5/10
Биологија контролни задатак 12. 11. 2020. 2/11
Хемија контролни задатак 13. 11. 2020. 2/11
Енглески језик писмени задатак 16. 11. 2020. 3/11
Немачки језик контролни задатак 19. 11. 2020. 3/11
Српски језик и књижевност писмени задатак 1. 12. 2020. 1/12
Немачки језик писмени задатак 3. 12. 2020. 1/12
Географија контролни задатак 9. 12. 2020. 2/12
Математика писмени задатак 10. 12. 2020. 2/12
Биологија контролни задатак 10. 12. 2020. 2/12
Историја контролни задатак 14. 12. 2020. 3/12
       
НАПОМЕНE:      
* У четвртак, 1.10. 2020. настава се изводи према  
распореду за понедељак, а у уторак 3.11.2020. настава се  
изводи према распореду за петак.    
* Дечија недеља је од 5-11.10.2020. године.    
* 21.10. обележава се Дан сећања на српске жртве у  
Другом светском рату (радни и наставни дан), 8.11. је Дан  
просветних радника, а 11.11.2020. обележава се Дан  
примирја у Првом светском рату као нерадни и ненаставни  
дан.      
* 12.9. или 19.9. предвиђена је радна субота за реализацију  
активности из области изборних предмета, ваннаставних,  

спортских, еколошких и/или културно-уметничких активности.