Распоред часова

5.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

техника и технол.

немачки језик

биологија

математика

физичко и здрав.в.

2.

техника и технол.

историја

српски језик

српски језик

географија

3.

српски језик

српски језик

математика

српски језик

информатика

4.

биологија

математика

музичка култура

ликовна култура

енглески језик

5.

музичка култура

математика

физичко и здрав.в.

немачки језик

енглески језик

онлајн

 

 

ликовна култура

 

физичко и здрав.в.

 

5.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

математика

српски језик

српски језик

енглески језик

математика

2.

српски језик

српски језик

биологија

физичко и здрав.в.

информатика

3.

техника и технол.

историја

математика

немачки језик

ликовна култура

4.

техника и технол.

српски језик

географија

енглески језик

ликовна култура

5.

физичко и здрав.в.

немачки ј.

биологија

физичко и здрав.в.

математика

онлајн

 

 

музичка култура

 

 

 

6.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

српски језик

историја

српски језик

физичо и здрав.в.

географија

2

математика

техника и технол.

српски језик

енглески језик

математика

3

биологија

немачки језик

географија

историја

математика

4

енглески језик

физика

математика

немачки језик

информатика

5

биологија

физика

музичка култура

ликовна култура

физичко и здрав.в.

онлајн

техника и технол.

српски језик

физичо и здрав.в.

 

ЧОС

 

6.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

српски језик

физичо и здрав.в.

физичко и здрав.в.

историја

информатика

2.

биологија

немачки ј.

географија

историја

ликовна култура

3.

математика

физика

српски језик

енглески језик

географија

4.

математика

немачки ј.

биологија

српски језик

математика

5.

енглески језик

српски језик

математика

техника и технол.

музичка култура

онлајн

физичо и здрав.в.

физика

 

техника и технол.

ЧОС

 

7.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

хемија

физичко и здрав.в.

српски језик

ликовна култура

информатика

1.

историја

математика

математика

биологија

физичко и здрав.в.

2.

математика

хемија

географија

биологија

енглески језик

3.

енглески језик

српски језик

историја

математика

физика

4.

географија

немачки језик

ТиТ

немачки језик

српски језик

5.

музичка култ.

хемија

ТиТ

српски језик

физика

 

8.а

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

музичка култура

 

физичко и здрав.васпитање

техника и технологија

ликовна култура

1.

математика

немачки језик

хемија

математика

енглески језик

2.

енглески језик

физика

историја

немачки језик

биологија

3.

историја

биологија

математика

српски језик

српски језик

4.

физичко и здрав.в.

српски језик

географија

српски језик

физика

5.

географија

физичко и здрав.васпитање

математика

техника и технологија

хемија

онлајн

 

 

 

 

информатика

 

8.б

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

онлајн

физичко и здрав.в.

српски језик

музичка култура

техника и технол.

хемија

1

енглески језик

српски језик

историја

немачки језик

физика

2

историја

математика

математика

математика

српски језик

3

географија

немачки језик

географија

биологија

хемија

4

енглески језик

физика

физичко и здрав.в.

техника и технол.

биологија

5

математика

српски језик

физичко и здрав.в.

ликовна култура

српски језик

онлајн

 

 

 

 

информатика