ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Недељу дана пре саме провере знања, ученици су могли да приступе овој платформи, на основу приступних параметара које су добили од својих одељењских старешина, и да провежбају коришћење платформе на једноставном тесту, који је само за ту намену постављен.

Препоручујемо да ученици раде ово тестирање самостално, без помоћи литературе или родитеља, како би слика о знању ученика била реална, а како би на основу тога, најбоље искористили преостало време за припрему завршног испита.