Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Родитељима, наставницима, ученицима и деци су сада доступни садржаји: Водич – Деца у дигиталном добу; Брошура за родитеље – Безбедан интернет за целу породицу; Лифлет за децу-распоред часова за сајт; Речник појмова за дигитално доба; Цртани филм – Заштита личних података и приватности на интернету; Цртани филм – Лепо понашање на интернету; Цртани филм – Заштита деце од нежељеног садржаја и интернет предатора; Цртани филм – Сарадња родитеље и деце у коришћењу интернета. Очекујемо да ћемо и на овај начин повећати безбедност деце, ученика и родитеља.