СОС ТЕЛЕФОН

Од 23. марта 2020. године почиње са радом СОС телефонска линија 0800-200-201 за

психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и

ученицима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због настале

ситуације извршило пренамену СОС линије, а  ова линија је у редовним условима имала

функцију пријаве насиља у школама и подршку ученицима, а сада је у функцији

подршке за превенцију и умањење стреса у ситуацији ванредног стања које је

последица епидемиолошке кризе.

Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, који

сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу

проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу

позвати број: 0800 200-201.

Дежурства на телефону су организована сваког радног дана у периоду од 9-14 часова.

Укупан број дежурних саветника, психолога и педагога, је 22, а саветници се ротирају

сваког радног дана. Саветници имају инструкције за упућивање корисника, када постоји

потреба, на линије Министарства здравља, Линије за превенцију суицида и посебне линије

за родитеље и децу до 18 година Института за ментално здравље у Београду.

Одсек за људска и мањинска права у образовању, односно запослени задужени за заштиту

од насиља у време рада телефона пружају подршку и супервизију саветницима, прате

распоред и покривеност линије и задужени су за контакт са оператером уколико за то буде

потребе.

(Обавештење је преузето са сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања.)Завод за унапређивање образовања и васпитања - нова упутства и алате можете погледати на следећем линку: 

zuov.gov.rs/alati