ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

123

Крајем првог полугодишта текуће наставне године, учитељице Невенка Шифлиш и Елена Брдар осмислиле су овај мини пројекат, чија је тема била прожета кроз предмете: Природа и друштво, Чувари природе, Музичка култура, Ликовна култура и Хрватски језик са елементима националне културе. Значајно је напоменути да трећи разред има два одељења, од којих једно одељење похађа наставу на хрватском језику.

Деца су се кроз осам наставних часова и методе: демонстрације, писаних радова, практичних радова, илустративне методе, методе читања и рада на тексту,  упознала са одликама природних животних заједница Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ и  Парка природе „Копачки рит“. 

Током групног рада урађена је систематизација наставне теме станишта и животних заједница. Групе су израдиле плакате Горњег Подунавља и Копачког рита, на основу истраживачких задатака, а исти су послужили и за идентификовање сличности и разлика између ова два природна добра. Израђен је и зидни лексикон, са сликама и текстовима о биљкама и животињама ових станишта. Зденка Митић из УГ „Подунав“ деци је кроз излагање и пројекцију филмова представила УНЕСЦО Резерват Биосфере „Бачко Подунавље“, чији је саставни део и СРП „Горње Подунавље“, а деци је посебно интересантна била ђачка заклетва из 1914. године, коју су углас прочитала. 

Иновација у наставном раду је квиз Кахоот којим су ученици били одушевљени, а учитељицама је послужио као додатна метода у изазовима савремене наставе. О алатима информационих технологија учитељице су стекле потребна знања и умења на акредитованим семинарима у Центру за стручно усавршавање у Сомбору.

Гост на часу био је и Мирослав Вељковић, представник ЈП „Војводинашуме“, Шумског газдинства Сомбор, који је ученицима говорио о томе са каквим се све изазовима и лепотама сусреће као шумар и чувар природе. Обзиром на празнично доба године, и своје упознавање са децом прилагодио је овоме духу, на њихово опште одушевљење. Учитељице су са децом припремиле и песму за шумара, као и химну природи. За крај, реализована је радионица осликавања магнета са мотивима биљака и животиња специфичних за Горње Подунавље.

Више него позитивни утисци, како деце, тако и учитељица и предавача, доказују да су пројектна настава и овакав интерактиван начин учења веома пожељни у образовном систему, а са предавачима – гостима ангажованим на овом мини пројекту је договорена наредна активност, у виду наставе у природи, у СРП „Горње Подунавље“.

projekat 3.pdf