ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021. Г. школа време опис 

Исправка грешака, дуални профили, близанци, документа за окружну лекарску 

Оцене осмог разреда 

Провера података о оценама 

Званични извештај о свим евидентираним ученицима са наградама 

Централизација података и враћање званичних извештаја о оценама 8. разреда 

23.6.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТ - тест из српског (матерњег) језика 

24.6.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТ - тест из математике 

25.6.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТ - комбиновани теста 

27.6.2018 дo 10ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 

27.6.2021. 10-16ч Пријем приговора на прелиминарне резултате (електронски, школа) - првостепена комисија 27.6.2021. од 16ч 

28.6.2021. до 15ч Достављање одговора на поднете приговоре (првостепена комисија) 28.6.2021. од 16ч 

29.6.2021. до 15ч Пријем приговора на прелиминарне резултате (електронски, школа) - другостепена комисија 29.6.2021. од 18ч Достављање одговора на поднете приговоре (другостепена комисија) 02.7.2021. Коначни резултати Завршног испита 


26.6.2021. од 8ч до 03.7.2021. до 24ч 


Попуњавање ЛИСТЕ ЖЕЉА (електронски) 

03-04.7.2021. 8-15ч Попуњавање ЛИСТЕ ЖЕЉА (у школи) 

07.7.2021. од 8ч Провера листе жеља од стране ученика у основним школама и електронски 09.7.2021.од 8ч Објављивање званичне листе жеље, провера свих података на званичном и техничком сајту 11.7.2021. до 8ч Објављивање званичних резултата расподеле - I уписни круг 

11.7.2021. до 8ч Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу 

12-13.7.2021. Упис ученика у средње школе који су распоређени у првом уписном кругу, електронски и лично 

12.7.2021. 8-15ч Предаја листи жеља за други уписни круг, електронски и у школи 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу и објављивање  

14.7.2021. од 8ч 

слободних места након другог уписног круга 

16.7.2021. 8-15ч Упис ученика у средње школе - други уписни круг, у школи 18-20.8.2021. Завршни испит у августу 

23.8.2021. Резултати и пријем приговора

Понедељак 

Уторак 

Среда 

Четвртак 

Петак 

Субота 

Недеља


6

8 крај 8 

10 

11 

12 

13

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

21 

22 

23 ЗИ 

24 ЗИ 

25 ЗИ 

26 

27жалба 1

28 

29 жалба 2 

30 

2коначни 

3 жеље 

4 жеље

7 провера 1 

9 провера 2 

10 

11 резултати

12 УПИС 1 

13 

14 

15 

16 УПИС 2 

17 

18