Школски тимови

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ:

Марија Мргић, директорка школе
Снежана Стаматовић, педагог
Мирјана Балаж, проф. разредне наставе
Соња Ђорђевић Јоцић, проф. српког језика
Ивана Војновић, проф. немачког језика
Иван Петровић, педагошки асистент

Правилници: