У туђој кожи

123

Среда, 13. децембра 2017. године - дан завршних активности у оквиру ликовно-литерарног конкурса „У туђој кожи". Конкурс је планиран у плану превентивних активности Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у првом полугодишту школске 2017/18. године.
Након припремних разговора у вези са задатом темом на часовима одељењског старешине, ученици од другог до четвртог разреда, у складу са својим узрастом, приступили су изради ликовних и литерарних радова.
13. децембра организована је изложба ликовних радова и читани су литерарни радови, а награђена су најуспешнија идејна решења у слици и речима на тему „У туђој кожи" (разумевање: ситуација и положаја у којима су се могли наћи или се налазе људи око нас, појма равноправности/неравноправности,...).
Награђени ученици за литерарни рад: Бруно Плавшић, ученик 4.а разреда и Ива Винков, ученица 5.а разреда.
Награђени ученици за ликовни рад: Дариа Винков, ученица 7.а разреда.