Свети Никола

123

Ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда који факултативно изучавају Хрватски језик са елементима националне културе и ученицима првог разреда који редовну наставу похађају на хрватском наставном језику уручени су дарови поводом верског католичког празника (6. децембар, св. Никола).
Пригодан програм, рецитације и песме, припремили су ученици са учитељицама које изводе наставу овог факултативног предмета у нашој школи.
Дарови су стигли из представништва Хрватског националног вијећа у Суботици.